česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

Hrad Bukov, zřícenina

Hrad Bukov (jindy uváděn jako Lísek) byl postaven v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., zpustl krátce po roce 1500. Stál na ostrohu nad soutokem dvou potoků. Strmé stráně mu poskytovaly dobrou ochranu. Přístupová cesta vedla pouze z jižní strany, odkud jej chránil hluboký, 13 m široký příkop a navršený okružní val. Na koruně 10 m silného valu stála patrně palisáda. Přes příkop vedl dřevěný most do věžové průjezdní brány. V čele hradeb stála válcová věž – bergfrit, o průměru 9,5 m a síle zdiva 3,7 m. Při hradbě stál patrový palác s teplovzdušným vytápěním místností. Hrad zřejmě stavěla stejná stavební skupina – huť, která se podílela na stavbě klášterů Porta Coeli u Tišnova a v Doubravníku. Používala totiž stejné románské architektonic­ké prvky.

Celkový pohled na zříceninu Autor: Vladimír Vecheta

V r. 1285 hrad držel, a zřejmě i postavil, Demeter z Bukové. Kolem r. 1500 se stali majiteli tohoto zboží Pernštejnové. Už v r. 1564 je však hrad jmenován pustým. Zanikl zřejmě už na konci 13. st. a byl nahrazen hradem Mitrovem.

Zbytek paláce a válcové věže Autor: Vladimír Vecheta

Do dnešní doby je zde patrný zmíněný hluboký příkop, zbytek mohutné okrouhlé věže i torzo paláce a hradeb. Z vrcholu věže je pěkný výhled do širokého okolí. Nevede sem žádná turistická cesta. Hrad sám stojí na katastru sousední vsi Střítež.

Detail vnitřku válcové věže Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 26.591', E 16° 14.009'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://