česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

Dolní Rožínka, zámek

První zmínka o Rožínce je z roku 1459, kdy je zde zmíněna místní tvrz. Ta byla koncem 16. století přestavěna Pernštejny na renesanční zámek. Renesanční zámek měl čtvercový půdorys s nárožními věžemi, byl dvoupodlažní: tuto strukturu si zachoval dodnes. V letech 1781 – 1799 jej Jan Nepomuk hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle rozšířil o druhé podlaží a objekty v nádvoří a klasicistně přestavěl. Roku 1808 zámek vyhořel, pak byl přebudován Nepomukovým synem Vilémem hrabětem Mitrovským znovu kompletně do dnešní podoby. Do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo Mitrovských. Po roce 1945 zámek připadl státu a dnes je v něm umístěna základní škola a místní veřejná knihovna.

Mitrovský zámek Autor: Vladimír Vecheta

Objektu dominuje barokní věžička s cibulí, erb Mitrovských z Nemyšle v průčelí do parku a jejich rodové heslo na stejném místě – Aeternus, quia purus (= Věčný, protože čistý). V přízemí a prvním patře zámku se dochovaly křížové hřebínkové klenby. Nepomukova zámecká knihovna přenesená v 19. století na hrad Pernštejn, je jednou z nejzajímavějších osvícenských knihoven na Moravě.

Panský statek u zámku Autor: Vladimír Vecheta

Z přilehlých hospodářských budov zaujme mohutná sýpka dnes přestavěná na strašidelný zámek DraXmoor.

Strašidelný zámek DraXmoor Autor: Vladimír Vecheta

Po roce 1954 bylo u Rožínky objeveno jedno z největších nalezišť uranu v Evropě, ze kterého bylo vytěženo více než 14 mil. tun uranové rudy. Do dnes je v provozu již jen jeden Důl Rožná.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 28.518', E 16° 12.548'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://