česky english deutsch polski <<< >>>

Natura 2000 - Beskydy

Pramenné a údolní olšiny a jaseniny, Bílá

Co je Natura 2000?

Natura 2000 je soustava území, která chrání významné a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území Evropské unie.

Proč nová chráněná území? Neměli jsme jich už dost?

Doposud jsme chránili pouze ty rostliny, živočichy nebo části přírody, které jsou vzácné v České republice. Stanoviště a druhy chráněné Naturou 2000 jsou vzácné a ohrožené v rámci celé Evropy.

K čemu je Natura 2000 dobrá? Nepřinese jen nějaké nařízení a zákazy?

Natura 2000 neslouží pouze k ochraně vybraných druhů rostlin, živočichů a stanovišť a k jejich začlenění do celoevropského systému ochrany přírody. Snaží se také o propojení zájmů ochrany přírody a hospodařících vlastníků. Již dnes je možné získávat dotace na šetrné hospodaření v evropsky významných lokalitách.

Co tvoří soustavu Natura 2000?

  1. evropsky významné lokality – území k ochraně „naturových“ druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť; celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako evropsky významná lokalita.
  2. ptačí oblasti – území k ochraně „naturových“ druhů ptáků; v CHKO Beskydy jsou vymezeny 2 ptačí oblasti – Horní Vsacko a Beskydy.

Evropsky významné lokality

V České republice je zatím schváleno 1087 evropsky významných lokalit.

Lokality jsou různě velké – podle toho, co chrání. Například k ochraně některých druhů rostlin postačí jen malá plocha, k ochraně medvěda je nutná ochrana celých pohoří.

Hlavní cíl evropsky významných lokalit je udržet počty „naturových“ druhů rostlin a živočichů, rozlohu a stav přírodních stanovišť alespoň v takovém stavu, v jakém jsou dnes.

Lesy

Pramenné a údolní olšiny a jaseniny

Pramenné a údolní olšiny a jaseniny jsou v Beskydech zachovány už jen v malých zbytcích podél potoků a na pramenech. Ze stromů dobře snáší zamokření jasan ztepilý, olše lepkavá a olše šedá. Mezi bylinami převažují mokřadní druhy – blatouch bahenní, ptačinec hajní s bílými květy, krabilice chlupatá, devětsil bílý s většími okrouhlými listy, škarda bahenní a další.

Užitečné informace

Ochrana přírody

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

GPS pozice

N 49° 25.585', E 18° 26.956'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz