česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

Zvole

Obec nese ve svém názvu symboliku vůle a svobody (z vůle). Ve Zvoli kdysi byla tvrz, ale o místě kde stála, se nezachovala žádná zpráva. Velkými majiteli „zboží zvolského“ byli Čeněk ze Zvole a farář Petr. Ten roku 1492 v závěti odkázal celý svůj majetek cisterciátskému klášteru ve Žďáře a vymínil si, aby za něho každým rokem byly slouženy bohoslužby. Nejstarší část obce je směrem k Bobrové. Jmenuje se Konvent a má jistě souvislost s klášterem. Podle ústního podání v této části obce byl i hřbitov, kde byli pochováváni občané v době epidemie morů (v 17. století, kdy se denně konalo až 9 pohřbů). Když morová pohroma ustoupila, byla na poděkování Bohu postavena boží muka, která po různých opravách stojí dodnes.

Kostel sv. Václava Autor: Vladimír Vecheta

Kostel sv. Václava ve Zvoli je jedním z méně známých staveb Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Stavebníkem byl opat žďárského kláštera Václav Wejmluva, jehož monogram je na vrcholu průčelí. Kostel má půdorys řeckého kříže se stejně dlouhými loděmi. Křížení lodí kryje oválná kopule s lucernou a stříškou, která má tvar svatováclavské koruny. Raně barokní přestavba a dostavba kostela byla provedena v letech 1713–1717. Požár v roce 1740 zničil střechu a věž kostela, výzdobu interiéru a faru. Proto byl pořízen nový mobiliár a přelity 4 zvony.

Náves obce Autor: Vladimír Vecheta

Ke kostelu přiléhá hřbitov ve tvaru osmiúhelníku a márnice. Interiér zdobí malby V. Škréty.

Průčelí kostela Autor: Eliška Vorlová

Přes Zvoli vede Santiniho cyklotrasa.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 29.637', E 16° 10.614'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://