česky english deutsch polski <<< >>>

Natura 2000 - Beskydy

Suťové lesy Trojačka

Co je Natura 2000?

Natura 2000 je soustava území, která chrání významné a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území Evropské unie.

Proč nová chráněná území? Neměli jsme jich už dost?

Doposud jsme chránili pouze ty rostliny, živočichy nebo části přírody, které jsou vzácné v České republice. Stanoviště a druhy chráněné Naturou 2000 jsou vzácné a ohrožené v rámci celé Evropy.

K čemu je Natura 2000 dobrá? Nepřinese jen nějaké nařízení a zákazy?

Natura 2000 neslouží pouze k ochraně vybraných druhů rostlin, živočichů a stanovišť a k jejich začlenění do celoevropského systému ochrany přírody. Snaží se také o propojení zájmů ochrany přírody a hospodařících vlastníků. Již dnes je možné získávat dotace na šetrné hospodaření v evropsky významných lokalitách.

Co tvoří soustavu Natura 2000?

  1. evropsky významné lokality – území k ochraně „naturových“ druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť; celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako evropsky významná lokalita.
  2. ptačí oblasti – území k ochraně „naturových“ druhů ptáků; v CHKO Beskydy jsou vymezeny 2 ptačí oblasti – Horní Vsacko a Beskydy.

Evropsky významné lokality

V České republice je zatím schváleno 1087 evropsky významných lokalit.

Lokality jsou různě velké – podle toho, co chrání. Například k ochraně některých druhů rostlin postačí jen malá plocha, k ochraně medvěda je nutná ochrana celých pohoří.

Hlavní cíl evropsky významných lokalit je udržet počty „naturových“ druhů rostlin a živočichů, rozlohu a stav přírodních stanovišť alespoň v takovém stavu, v jakém jsou dnes.

Lesy

Suťové lesy

Suťové lesy jsou lesy na strmých svazích s kamenitou sutí nebo tak zvaným půdotokem. Na takových extrémních stanovištích roste nejčastěji javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, jilm horský. V bylinném podrostu může dominovat měsíčnice vytrvalá s fialovými vonnými květy, na stržích nad potoky bíle kvetoucí udatna lesní. Pouze na jednom místě ve Veřovických vrších najdeme vzácnou kapradinu jelení jazyk celolistý.

Užitečné informace

Ochrana přírody

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

GPS pozice

N 49° 30.829', E 18° 3.324'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz