česky english deutsch <<< >>>

Hradiště, tvrze a zámky

Zámek Brnky

Zřejmě jako církevní majetek se ves na počátku husitské revoluce dostala pod správu Starého Města pražského a její zástavní držba byla Staroměstským potvrzena i císařem Zikmundem a jeho nástupci. Čeští králové ani církev ves nevykoupili, a tak zůstala v majetku Starého Města až do r. 1547.. Po nezdařeném protihabsburském povstání r. 1547 byl statek Brnky obci Starého města pražského zkonfiskován a r. 1550 prodán Janovi staršímu Kalenickému z Kalenic. Nový majitel si vybral za sídlo zdejší poplužní dvůr se zvláštním obytným stavením, který r. 1538 koupil Martin z Nové Vsi na Moravě. Po r. 1620 byly Brnky vypleněny a r. 1641 prodány. Po jedenácti letech koupil ves s tvrzí, přilehlým vltavským břehem i vším příslušenstvím novoměstský měšťan doktor lékařství Jan Křtitel Birka z Birkenštejna a jeho manželka Apolena Víznerová z Nevítkova. Manželé Birkovi patrně začali s přestavbou tvrze na zámek. Je to dvoupatrová, v jádře renesanční obdélníková budova se zbytky gotického zdiva z původní tvrze, stojící za hospodářským dvorem. Hlavní západní průčelí je členěno lizénami a obdélníkovými okny. Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným trojúhelníkovým štítem, podepřeným dvojicí volutových konzol. Při jižním nároží téhož průčelí je dosti bohatě profilovaný samostatný vchod do zámecké kaple, zrušené r. 1892. Zadní východní průčelí zámku, obrácené do sadu, je zdobené sloupkovým portikem s balkónem. Přízemní prostory jsou sklenuty valenou klenbou s lunetami a ve vyšších patrech jsou stropy ozdobeny fabionem a štukovou římsou. V l. 1764 – 1808 byly Brnky v majetku říšských hrabat Caretto-Millesimů, od nichž je koupil bývalý zdibský hostinský František Vobořil, majitel blízkých Klecan. Po dvaceti letech je však odstoupil pražskému měšťanovi Janu Gallusovi. R. 1861 byl majitelem Martin Brabec z Prahy. Tehdy ke statku patřil zámek, vinopalna, pivovar a jeden poplužní dvůr.

GPS pozice

N 50° 9.499', E 14° 24.574'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz