česky english deutsch <<< >>>

Hradiště, tvrze a zámky

Zámek Ďáblice

První písemná zmínka o zdejší vsi je z roku 1235, kdy královna Constancie Uherská, druhá manželka Přemysla Otakara I, koupila tehdy ještě Dawlice od německých rytířů a původně je chtěla darovat nově zřízenému ženskému klášteru u sv. Petra na Poříčí. Když ale tento klášter nevznikl, dostávají se Ďáblice do majetku řádu Křížovníků z červenou hvězdou u sv. Františka. Toto vlastnictví jim bylo potvrzeno o dvacet let později synem Přemysla Otakara I. Václavem I. a pak také za panování Karla IV. v roce 1320, který zároveň zakázal statky křížovníků odprodávat a dávat je do zástavy. V dobách husitské revoluce sice křížovníci na okamžik o zdejší dvůr přicházejí, ale již koncem 15. století byl opět v jejich majetku. V roce 1526 zdejší dvůr vyhořel, ale velmistr řádu Václav z Hradešína jej dává znovu vystavět. Z roku 1600 se nám zachoval zápis z křížovnického urbáře soupis povinností poddaných vůči vrchnosti, kde se dozvídáme o tehdejším majetku ve vsi. V obci byla kovárna, krčma, panský dvůr k němuž náležela chmelnice. V roce 1620 stavové Ďáblice křížovníkům zkonfiskovali a dali do zástavy členovi staroměstské rady Janovi nejstaršímu Petráčkovi z Vokunštejna. A právě v této souvislosti je prvně připomínána i zdejší tvrz. Jan zde ale nesedí dlouho. Hned po prohrané bitvě českých stavů na Bíle hoře, v témže roce, je donucen opustit vlast a císař Ferdinand II. Habsburský vrací Ďáblice řádu křížovníků s červenou hvězdou. V dobách třicetileté války ves s dvorem a tvrzí značně utrpěla a jelikož pozdější časů již o tvrzi neexistují žádné zprávy, zřejmě v tomto období zanikla. Značná část zdejšího dvora byla zničena v roce 1740 při rozsáhlém požáru. Byla ale opět opravena a při té příležitosti nechávají křížovníci v průčelí dvora vybudovat jednopatrový zámek ve tvaru písmene L, který pak využívali jako villegiaturu letní sídlo. Po roce 1948 se zámek společně s dvorem dostává do majetku Státního statku hl. m. Prahy.

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz