česky english deutsch <<< >>>

Prachovskými skalami

Sklípek

Zvrstvení, neboli stratifikace je základní vlastnost horninových celků složených z vrstev. Vrstevnatost je typická pro sedimentární horniny. Čím jsou jednotlivé vrstvy litologicky odlišnější, tím je vrstevnatost zřetelnější. Uspořádání sedimentárního materiálu uvnitř vrstev. Vrstva se může skládat z různě uspořádaných vrstviček nebo tzv. lamin (vrstvy do 1 cm výšky), nebo z dílčích vrstevních jednotek, z nichž každá se dále skládá např. z různě ukloněných lamin a podobně. Rozeznávají se zejména tyto druhy zvrstvení: Horizontální – dílčí laminy jsou paralelní s vrstevnatostí Čočkovité- vrstvičky rychle vykliňují na všechny strany. Jde-li o laminy, mluví se o čočkovité laminaci Proudové – rozsáhlá skupina různě definovaných i nazývaných zvrstvení, podle jejichž průběhu lze usuzovat na směr proudu i rozpoznat normální nebo překocenou polohu vrstev. Maximální úklon jednotlivých vrstviček může být 30 až 40° a tyto vrstvičky se často sdružují v dílčí vrstevní jednotky, jejichž vzájemný styk je paralelní, klínovitý nebo korytovitý. Velká část proudového zvrstvení jsou vlastně čeřiny větších rozměrů, jejichž hřbety se postupně stěhovaly. Nejběžnějším typem je šikmé neboli diagonální zvrstvení. Někdy lze pozorovat proti sobě ukloněné šikmé zvrstvení, což může být důsledek oscilací směru vodního nebo vzdušného proudu, ale také změny unášecí schopnosti; orientace a úklon šikmého zvrstvení do značné míry závisí i na orientaci řezu vrstvami. Vzájemně protiklonné zvrstvení se nazývá křížové. Šikmé nebo křížové zvrstvení ukazuje na směr posloupnosti tím, že jeho laminy se ke spodní vrstevní ploše asymptoticky sbíhají, zatímco nahoře bývají následujícím proudem seříznuty. Čeřinové (někdy též zvlněné) – bývá typicky vyvinuto v jemnozrnných sedimentech, kde drobné čeřinky jsou dobře rozpoznatelné. Zvlněné zvrstvení je vidět na okolních skalách. Vzniklo tak, že hřbety čeřin se pohybovaly v důsledku změny směru a síly proudění vody. U takto umístěných čeřin z písků došlo ke zpevnění a vznikl pískovec.

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz