česky english deutsch <<< >>>

Ze Starých Ďáblic k Vltavě

Battistova cihelna

Cihelna je pojmenována po Josefu Battistovi, majiteli rozsáhlého statku čp. 1 a vlastníkovi řady zemědělské půdy v Ďáblicích a Hrdlořezích. Na svém pozemku, v místech zvaných Ládví, Battista v roce 1893 zahájil stavbu První strojní a parní cihelny. Cihelna sice byla nazvána jako první, ale nebyla v Ďáblicích jediná. Další cihelna s pecí i samostatným komínem stála ještě v roce 1963 severně od Chaberské ulice.

Slavnostní otevření Battistovy cihelny proběhlo po pěti letech v roce 1898 a nad obcí Ďáblice se mohl pyšně tyčit komín vysoký 30 metrů. V dobách své největší slávy byla cihelna velice prosperujícím podnikem, který vyráběl až 25 tisíc cihel denně. Těsně před začátkem první světové války se Battista odstěhoval do Karlína a pole i cihelnu pronajal. Provoz cihelna ukončila v roce 1939 během mobilizace a v průběhu války zde firma Avia umístila své sklady. Po skončení války v roce 1945 objekt po tři roky sloužil soukromé firmě pana Červenky k výrobě dlaždic a tvárnic ze škváry. Ani Cihelna však neunikla v roce 1948 znárodnění a vznikly zde výzkumné dílny a laboratoře Stavoprojektu pod hlavičkou národního podniku PREFA. V té době již nebyla cihlářská pec využívána. Po revoluci v roce 1993 byl tento areál jako vysoce neekologický asanován. Připomínkou zašlé slávy národního podniku je již pouze název ulice U PREFY. Po dlouhou dobu deseti let se rozhodovalo, kterým směrem se vydat při kultivaci celého území, vznikl neuskutečněný koncept Ďáblického náměstí, jehož měla být cihelna součástí. Mezitím se stavba cihelny, tj. pec a komín, prohlásila v roce 1996 za státní kulturní památku, což ji zřejmě také zachránilo od definitivní demolice.

GPS pozice

N 50° 8.685', E 14° 28.974'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz