česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Zlaté Hory

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Historie města i jeho okolí je od svých mlhavých počátků spjata se zlatem a hornickou činností. K nejvýznamnějšímu podnikání se ke konci 19. stol. zařadilo lázeňství a služby spojené s turistikou. Schweinburgovo sanatorium bylo vyhledávaným léčebným ústavem a zdejší kraj známým turistickým a poutním místem. Zlaté Hory byly vyhlášeny chráněnou městskou památkovou zónou 10.9.1992. Jedná se v podstatě o historické jádro města ohraničené křižovatkou při vjezdu na náměstí Svobody a končící u kostela sv. Kříže. Z církevních staveb v městské památkové zóně je špitální kostel sv. Kříže a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V blízkosti se nachází zlaté doly a několik naučných stezek: Rejvíz, Údolí ztracených štol, Údolím Javorné, Zlatohorská hornická naučná stezka, Údolská hornická naučná stezka.

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 50° 15.834', E 17° 23.752'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz