česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Vernířovice

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Vernířovice bývaly hornickou osadou, která spolu s dalšími obcemi po dlouhých 400 let zásobovala železné hutě v Sobotíně kvalitními magnetitovými rudami. Z Vernířovic pocházela žebračka Maryna Schuchová, která tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání hostii z úst, dala bezprostřední podnět k zahájení neblahých čarodějnických procesů. V obci je kostel sv. Matouše či památník čarodějnických procesů. Obec je významným výchozím místem k výletům do Jeseníků. V bezprostřední blízkosti obce se nachází přírodní památka Zadní Hutisko. Jedná se o opuštěný nedotěžený lom a druhé největší těleso krupníku v České republice. Za návštěvu stojí i Lesní ekostezka Švagrov, která je zaměřena na poznávání přírody a na ekologii. Oblíbená je značená trasa přes Kosaře na Jelení hřbet a Čertovu stěnu s vyhlídkovou skálou. V okolí jsou zbytky štol a jam po kutání rudy.

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 50° 1.890', E 17° 7.817'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz