česky <<< >>>

Virtuální stezky v okolí Kraličáku

Sušina - vrchol

Od severněji položeného vrcholu Černá kupa je vrchol Sušiny oddělen jen mělkým sedlem, východní a západní svahy jsou ale strmé. Směrem na jihozápad pokračuje hřeben přes 3 mělká sedla až k hoře Podbělka.. Kvůli jejich výstavbě byla v letech 1937 a 1938 zřízena pardubickým 1. železničním plukem do prostoru pod vrcholem nákladní lanová dráha z Hynčic pod Sušinou Ze západních svahů hory odtéká voda do přítoků Moravy (bezejmenných), z východních svahů odtéká do přítoků Stříbrnického potoka, který je přítokem řeky Krupé. Řeka Krupá se dále vlévá u Hanušovic do Moravy. Vrcholové partie hory (asi nad 1100 m) jsou porostlé převážně horskými třtinovými smrčinami. Na vrcholu už je les dosti zakrslý, protože se blíží k horní hranici lesa, kterou však hora nepřesahuje. V okolí vrcholu hory jsou i nelesní vrchoviště a kolem nich rašelinné smrčiny. V nižších polohách jsou potenciální přirozenou vegetací horské acidofilní bučiny, jednalo by se o smíšené lesy s dominancí buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré. V současnosti jsou ale často přeměněny na kulturní smrčiny. Vrchol hory je dnes zalesněn, na svazích hory jsou místy imisní holiny. .Oblast vrcholu hory je součástí NPR Králický Sněžník a EVL Králický Sněžník, ale leží už mimo Ptačí oblast Králický Sněžník

GPS pozice

N 50° 10.407', E 16° 51.825'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Kraličák s.r.o.
Petr Linhart
Radim Šlachta
Tel.:731102292
e-mail:info@mujkralicak.cz
http://www.mujkralicak.cz