česky english polski <<< >>>

NPR Mionší

Od přesliček ke smrku

Když se rozhlédnete kolem, uvidíte většinou jen smrkové lesy. Mohlo by se zdát, že takový les roste v Beskydech odedávna. Ale nenechejte se zmýlit. Kdyby člověk do lesa nezasahoval, byl by asi teď kolem vás podobný les, jaký uvidíte v rezervaci. Před příchodem lidí do hor byly totiž čisté smrkové lesy pouze na nejvyšších vrcholech Beskyd. Smrk začali rozšiřovat pastevci, kteří smrkové mlaziny využívali jako přirozené zastřešení pro dobytek. Od konce 17. století hlavní přeměnu původního lesa na smrkové porosty způsobila potřeba dřeva pro železné hutě pod Beskydami. V údolí Lomné to ale bylo až později v souvislosti s otevřením třineckých železáren. Z pohledu historie jsou zde smrkové lesy tedy jen velice krátkou dobu.

Dva druhy listí

Ve smíšených a jehličnatých lesích Beskyd roste žebrovice různolistá. Jako jediná naše kapradina má listy dvou tvarů. Přízemní růžici tvoří tuhé neplodné listy, zatímco plodné listy stojí vzpřímeně.

Datlík tříprstý

V období zalednění byl u nás datlík tříprstý rozšířeným druhem. Po ústupu ledovce našel své útočiště v horách. Datlík je tedy živým pozůstatkem doby ledové. Spíš než datlovi se více podobá strakapoudům, ale na hlavě má místo červené „čepičky“ žlutou. *(Text: Ing. Vojtěch Bajer) *

GPS pozice

N 49° 32.753', E 18° 39.969'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://