česky english deutsch <<< >>>

Údolím Dlouhé řeky

Přírodní rezervace Holý kopec

Přírodní rezervace Holý kopec

Přírodní rezervace chránící bohaté dubové bučiny a bučiny s příměsí dubu a lípy srdčité. Lokalita leží na hřbetu a svazích Holého kopce (548 m), v nadmořské výšce 360 až 548 m.n.m. Předmět ochrany je lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy fauny a flóry. Lesní porosty jsou kulturního původu a relativně stejnověké ve stáří mezi 120–150 lety. V současné době jde o jediné lesní území v Chřibech s perspektivou vývoje v lesní společenstvo s autoregulačními procesy pralesního ekosystému. Rezervace byla navržena již v roce 1944 brněnským profesorem Aloisem Zlatníkem. K její skutečné ochraně však došlo až v roce 1976. Staré stromy patří k významným hnízdištím krkavce velkého, datla černého, strakapouda bělohřbetého, pozorován byl i jeřábek lesní. Z obojživelníků vyniká mlok skvrnitý, z plazů užovka hladká. Z bezobratlých se vyskytuje řada lesních druhů brouků, např. roháč obecný, a motýlů, hojně například martináček bukový. Kolem rezervace vede naučná stezka. Celková výměra: 92,09 ha. Území je součástí Evropsky významné lokality Chřiby (CZ0724091), která má výměru 19 226 ha.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 6.234', E 17° 17.468'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Jaroslav Hrabec
http://