česky english polski <<< >>>

NPR Mionší

Dolní a Horní Lomná

Dolní a Horní Lomná původně tvořily jednu obec Lomnou. Ta dostala název podle říčky, která v 13 km dlouhém údolí neustále mění svůj směr, „lomí se“. První zmínka o území Lomné je z roku 1596. Tehdy bylo měšťanům z blízkého Jablunkova přiznáno právo na kácení lesů a pastvu v údolí říčky Lomné. Skutečné využívání území ale začalo až od půlky 17. století. V té době ještě území patřilo k obci Návsí. Samostatnou obcí se Lomná stala kolem roku 1730 a byla tak jednou z nejmladších obcí na Těšínsku. Od roku 1900 je Lomná rozdělena na dvě samostatné obce.

Nejstarší obecní pečeť je velice zajímavá a ojedinělá na celém území Těšínska. Na pečeti je vyobrazení horala sedícího na pařezu pod stromem. Existují dvě verze, koho vlastně horal znázorňuje. Podle první je to pastýř připravený bránit se holí proti lupičům a druhá zase tvrdí, že jde o lupiče, který čeká na kořist.

Zajímavou historii má kostel v Horní Lomné, který byl postaven na místě „zázračného“ kříže. Více se o něm i o krásné křížové cestě můžete dozvědět přímo z beetagového zastavení, které se u něj nachází.

Hlavní obživou osadníků byla od začátku pastva ovcí a koz na salaších. Chov ovcí dosáhl v Lomné největšího rozkvětu v 18. století, potom začíná tlak vrchnosti na větší využívání lesa a salašnictví upadá. Zvýšená poptávka po dřevě vedla panství k postupnému rušení salaší. Díky rozvoji těžby dřeva se stalo významnou obživou horalů také povoznictví. Do poloviny 19. století se formanské řemeslo v údolí Lomné velice rozšířilo a postupně zaniklo až po 2. světové válce. (Text: Ing. Vojtěch Bajer)

GPS pozice

N 49° 32.728', E 18° 40.646'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://