česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Dolní Moravice

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Dolní Moravice je rekreační podhorská obec. Nejvýše položeným místem je vrchol Štěrkovec 868 m n. m. V obci najdeme kostel sv. Jakuba Většího, který představuje klasicistní stavbu se zachovanými částmi původního gotického kostela. Západně od obce se nachází prostor přírodní rezervace Franz-Franz, ve které je chráněn podhorský smíšený les s pravděpodobně původní populací nízkojesenického modřínu opadavého a podzemní systém štol, kde zimují mnohé druhy netopýrů. Díky výskytu netopýrů je rezervace současně vyhlášena za evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000. V PR Růžová se vyskytují mokřadní biotopy a v PR Niva Moravice jsou chráněny lužní biotopy řeky Moravice.

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 49° 58.665', E 17° 19.415'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz