česky <<<

PP Hynčicovy skály

Zvířena

Základní informace

Přírodní památka Hynčicovy skály v k.ú. Viničné Šumice s výměrou 0,13 ha chrání fragment teplomilných společenstev na skalním útvaru z kulmských slepenců. Vyhlášena byla v roce 1984, leží v nadmořské výšce 305 m n.m. a je tvořena asi 18 metrů vysokou skálou. Území je nedílnou součástí rozsáhlého komplexu prudkých jižních svahů, ohraničujících Drahanskou vrchovinu na jihu proti Vyškovskému úvalu, s tradiční pestrou mozaikou různorodě zemědělsky využívaných ploch jako vinic, sadů, zahrad, políček nebo luk.

Zvířena

Podél okraje lesa i na fragmentech bývalých kamenných tarásků žije ještěrka zelená (Lacerta viridis). Samec má v době jarního páření nápadně modré zbarvení hrdla a hlavy. Nehnízdí zde žádné významné druhy ptáků, ale v blízkém okolí hnízdí žluva hajní (Oriolus oriolus), lejsek šedý (Muscicapa striata), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) nebo pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Pravidelně je na výslunných stráních k vidění kudlanka nábožná (Mantis religion) a je zde bohaté zastoupení teplomilného hmyzu. Vždy od června do srpna můžeme v teplomilných trávnících sledovat život drobných denních motýlů – vřetenušek. Nejvzácnější je vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica).Nej­nápadnějším hmyzem v lokalitě jsou denní motýli, kterých zde můžeme spatřit několik desítek druhů.

GPS pozice

N 49° 13.043', E 16° 50.244'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://