česky >>>

PP Santon

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní památka Santon byla při vyhlášení v roce 1979 vymezena pouze na plochu vrcholových partií (cca 0,34 ha) s fragmenty cenných teplomilných společenstev. K tomu bylo vyhlášeno ochranné pásmo po celém obvodu (cca 5,10 ha), které bylo v té době tvořeno hustými porosty nevhodně vysazených dřevin. Santon je významnou krajinnou dominantou. Je tvořen vysokým pahorkem s nadmořskou výškou 245–296 m n.m. a je budován převážně račickými slepenci, které se ukládaly v prvohorách před 345 miliony let. Jedná se o vrchol tektonicky pokleslé kry, nejmladší pokryv tvoří pleistocenní (čtvrtohorní) spraše pokrývající většinu území.

Historie a ochrana lokality Dříve byl Santon využíván hlavně k pastvě a byl porostlý keři a travou, stromy jen málo. Později byl v jižních svazích vysázen akát a v severních svazích borovice a modříny. Dále byly prováděny výsadby šeříku a jasanu, které se poté samovolně šířily po celém území. Zalesňování však bylo počátkem degradace tohoto unikátního přírodního fenoménu. Na vrcholu je kaplička Panny Marie Sněžné. Dříve zde byla poklona postavená z iniciativy prostých lidí, kteří uvěřili, že voda vyvěrající na severním úpatí Santonu má „zázračné“ léčivé účinky. Santon je součásti památkové zóny Slavkovského bojiště, kde došlo 2. prosince 1805 k bitvě tří císařů–Bitvě u Slavkova. V době bitvy byl opevněn třemi liniemi zákopů a tyto terénní úpravy jsou patrné dodnes.

GPS pozice

N 49° 11.266', E 16° 45.818'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://