česky >>>

PP Velatická slepencová stráň

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní památka Velatická slepencová stráň v k.ú. Velatice s výměrou 0,42 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280–310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými svahy. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými dřevinami, v dolních partiích pak porosty lesního charakteru.

Historie a ochrana lokality Dříve byly svahy nad Rokytnicí poměrně značně zarostlé dřevinami, především cizorodým akátem (Robinia pseudoacacia), který dále expandoval a volné plochy s cennými společenstvy byly značně omezené. Až v letech 1993–1998 bylo v několika etapách přistoupeno k rozsáhlým rekonstrukčním opatřením spočívajících v odstranění cizorodého akátu. Původně vyhlášené území tak bylo z hlediska optimalizace podmínek pro rozvoj teplomilných společenstev významně rozšířeno. Bylo věnováno mimořádné úsilí eliminaci značného rozvoje akátového zmlazení, byl eliminován rozvoj jasanu ztepilého a byly redukovány porosty růží.

GPS pozice

N 49° 11.521', E 16° 45.318'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://