česky <<< >>>

PP Vinohrady

Letní květena

Základní informace Přírodní památka Vinohrady v k.ú. Velatice s výměrou 0,42 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280–310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými svahy. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými dřevinami, v dolních partiích pak porosty lesního charakteru.

Letní květena V první polovině července nastává maximum rozkvětu charakteristických porostů hadince obecného (Echium vulgare) a mařinky psí (Asperula cynanchica). Do plného rozkvětu přichází starček přímětník (Senecio jacobea), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), srpek obecný (Falcaria vulgaris), česnek žlutý (Allium flavum), šedivka obecná (Berteroa incana), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) nebo máčka ladní (Eryngium campestre). Koncem července ovládají temeno návrší bohaté porosty stepní trávy kavylu vláskovitého (Stipa capillata). Ve větru vlající lesknoucí se porosty jsou neobyčejně působivé.

Koncem měsíce propuká rozkvět pelyňku ladního (Artemisia campestris). S jejich dokvětem mizí pestré jarní barvy a začínají převládat nejrůznější šedé a béžové odstíny odumírajících trav a bylin.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 11.496', E 16° 44.836'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://