česky english deutsch polski <<< >>>

Natura 2000 - Beskydy

Jedlobučiny Salajka

CO JE NATURA 2000?

Natura 2000 je soustava území, která chrání významné a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území Evropské unie.

PROČ NOVÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ? NEMĚLI JSME JICH UŽ DOST?

Doposud jsme chránili pouze ty rostliny, živočichy nebo části přírody, které jsou vzácné v České republice. Stanoviště a druhy chráněné Naturou 2000 jsou vzácné a ohrožené v rámci celé Evropy.

K ČEMU JE NATURA 2000 DOBRÁ? NEPŘINESE JEN NĚJAKÉ NAŘÍZENÍ A ZÁKAZY?

Natura 2000 neslouží pouze k ochraně vybraných druhů rostlin, živočichů a stanovišť a k jejich začlenění do celoevropského systému ochrany přírody. Snaží se také o propojení zájmů ochrany přírody a hospodařících vlastníků. Již dnes je možné získávat dotace na šetrné hospodaření v evropsky významných lokalitách.

CO TVOŘÍ SOUSTAVU NATURA 2000?

  1. evropsky významné lokality – území k ochraně „naturových“ druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť; celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako evropsky významná lokalita.
  2. ptačí oblasti – území k ochraně „naturových“ druhů ptáků; v CHKO Beskydy jsou vymezeny 2 ptačí oblasti – Horní Vsacko a Beskydy.

EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY

V České republice je zatím schváleno 1087 evropsky významných lokalit.

Lokality jsou různě velké – podle toho, co chrání. Například k ochraně některých druhů rostlin postačí jen malá plocha, k ochraně medvěda je nutná ochrana celých pohoří.

Hlavní cíl evropsky významných lokalit je udržet počty „naturových“ druhů rostlin a živočichů, rozlohu a stav přírodních stanovišť alespoň v takovém stavu, v jakém jsou dnes.

LESY

Jedlobučiny

Jedlobučiny byly vždy nejrozšířenějším typem lesa v Beskydech. Mezi stromy dominuje buk lesní, jen vtroušeně se objevuje jedle bělokorá a javor klen. Na živinami dobře zásobených půdách se daří většímu počtu rostlin – samorostlíku klasnatému, pryšci mandloňovitému, vranímu oku čtyřlistému, žindavě evropské nebo léčivce mařince vonné. Tyto květnaté jedlobučiny jsou nápadné na jaře kvetoucí kyčelnicí žlaznatou a kyčelnicí devítilistou. Na méně úživných půdách vznikají kyselé jedlobučiny. Převládají v nich kapradiny – kapradina rozložená, papratka samičí, kapradina rezavá, kapraď samec nebo vysoká tráva třtina rákosovitá, objevují se i keříky borůvky černé.

Čáp černý

Čáp černý

Kyčelnice žlaznatá

Kyčelnice žlaznatá

GPS pozice

N 49° 24.810', E 18° 25.223'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz