česky english deutsch <<< >>>

Žula v Geoparku

Pískovna Vlčinec

Opuštěná stěnová pískovna leží u hájovny Vlčinec, při silnici z Horní Blatné do Nových Hamrů. Pískovna na východním svahu Vlčí a Liščí hory byla založena na hrubozrnném eluviu, tj. štěrkovitě zvětralé žule. Matečnou horninou je biotitický granit s mikroskopickým topazem, který patří k mladšímu intruzivnímu komplexu karlovarského masívu (krušnohorský typ). Eluvium je 5–10 m mocné a tvoří ho drobnozrnný živcový a křemenný štěrk.

Turmalínové nodule

Ve štěrkovitě rozvětralé žule se vyskytují velké křemen-turmalínové nodule. Kulovité útvary vznikly v tuhnoucí hornině ze zbytkových fluid bohatých bórem, který na sebe navázal železo z horninotvorného biotitu. Železem bohatý turmalín se nazývá skoryl a jsou pro něj typické černé sloupcovité a stébelnaté agregáty, tzv. turmalínová slunce.

Černý turmalín – skoryl

Na dně pískovny došlo ke spontánnímu vývoji mokřadu s porosty sítiny, plavuní, rašeliníku a dalších vlhkomilných rostlin. Mezi nimi vyniká především nejznámější česká masožravka rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kterou můžeme pohodlně pozorovat, aniž bychom se museli brodit hlubokým rašeliništěm. Už jen z tohoto důvodu si lokalita zasluhuje přísnou ochranu.

Rosnatka okrouhlolistá

GPS pozice

N 50° 22.965', E 12° 45.278'
[GPX]

[MAPY.CZ]