česky english deutsch <<< >>>

Uhelná trasa

Štola Sv. Jana Křtitele

Počátkem 19. století se Sokolovsko stalo důležitým centrem českého kamenečného průmyslu. Ve Starém Sedle byly dva minerální závody, ze kterých se zásluhou průmyslníka Johanna Davida Starcka (1770–1841) staly moderní průmyslové provozy. Dolní minerální závod Svaté Trojice stál u štoly Jana Křtitele. Ražba štoly Jana Křtitele byla zahájena v letech 1815–1816. Štola byla vyražena z větší části ve skále, a to většinu ručně nebo za pomocí černého střelného prachu s ručně zakládanými vývrty. Spád štoly dosahuje pouze 2–3 promile, tj. 20–30 cm na 100 metrů délky. Celková délka štoly je 950 m. Prvních 520 m od ústí je vyražena ve skále, kterou tvoří podložní starosedelské pískovce, střední část je vydřevena a poslední úsek je zděný. Ústí štoly leží v nadmořské výšce 398,16 m.

Loužení kamenečných břidlic v 16. století

Hlavním účelem štoly bylo odvádět důlní vody z uhelného revíru Michal. Po dobu provozu minerálního závodu sloužila také jako dopravní. Na důlních vozících se jí navážela surovina přímo do provozu. V roce 1826 nechal J. D. Starck vybudovat novou kamencovou a skalicovou varnu při řece Ohři. V dolech se těžily pyritem bohaté svrchní partie sloje. Z horizontálních chodeb se směrem vzhůru razily komíny. V komínech se rubaly kyzy, které padaly do vozíků (huntů). Vozíky se zhruba do roku 1820 pohybovaly po prknech, následně pak po kolejničkách. Vytěžená kamencová ruda s uhlím byla na povrchu rovnána do hald o výšce 3 m a průměru 4 m. Zde vlivem zvětrávání kyzů docházelo ke vzniku solí, které vytvářely tzv. kyselou hlínu. Z hlíny se následně loužily kamence. Při výrobě síry a kyseliny sírové byly meziprodukty praženy. Technologie se v podstatě nelišila od středověkých postupů. Štola sv. Jana Křtitele je dnes kulturní památkou.

Průběh štoly na mapě z roku 1872

Erb rodu Starcků

Portál štoly sv. Jana Křtitele

Užitečné informace

Zdroj údajů: JISKRA J. (1996): Odvodňování dolů dědičnými štolami s ohledem na horní práva na Sokolovsku i jinde. – Historia/SU a. s. Sokolov. 154 s.

GPS pozice

N 50° 11.011', E 12° 42.846'
[GPX]

[MAPY.CZ]