česky english deutsch <<< >>>

Třetihorní subtropy

Sokolovský křemenný val

Na jižním okraji Sokolova prochází důležitá tektonická zóna, která pokračuje směrem k JV přes žuly karlovarského masivu i jeho metamorfní plášť, míjí severní úbočí vrchu Krudum a prochází Krásnem, za kterým se vytrácí. Na Vysokém kameni u Krásna má podobu poklesu s vertikálním převýšením 300–400 metrů.

U Sokolova protíná tato struktura pískovce starosedelského souvrství i podložní krystalické břidlice, je tedy mladší než eocén. Hlavními procesy doprovázejícími tektonické pohyby byly drcení a intenzivní silicifikace hornin. Jejich výsledkem je vznik masivního křemenného tělesa, které vlivem velké odolnosti vůči větrání vystupuje ve formě valu. V Sokolově se křemenný val nachází ve čtvrti zvané Ovčárna, nedaleko křižovatky ulic Závodu míru a Jelínkova.

Eliptický výchoz má délku asi 70 m, šířku 35 m a je zhruba 6 metrů vysoký. Tvoří ho tektonická brekcie a žilný, místy železitý křemen. U křemene byly zjištěny čtyři generace. I přes svůj značný geologický význam je lokalita bohužel jen málo atraktivní. Důvodem je poloha těsně za panelovými domy a také to, že jde o místo často vyhledávané bezdomovci.

Navštivte Muzeum Sokolov, v nosticovském zámku najdete expozice věnované dějinám regionu a historii hornictví. Také si prohlédněte Hornický dům na náměstí Budovatelů. Budova pochází z let 1923–1924 a v jeho průčelí zaujme reliéf „Jeden den ze života horníka“.

GPS pozice

N 50° 10.274', E 12° 39.841'
[GPX]

[MAPY.CZ]