česky english deutsch <<< >>>

Sopky v Geoparku

Homolka

Přírodní památka Homolka o ploše 0,25 hektaru je malé, avšak zajímavé místo jižně od historického města Bečova n. T. Strmá čedičová kopule (kóta Kupa, 698 m) poblíž obce Chodov je jedinečným svědkem třetihorní sopečné činnosti. Její vrchol trčí sice jen asi 12 metrů nad okolní terén, Přírodní památka Homolka o ploše 0,25 hektaru je malé, avšak zajímavé místo jižně od historického města Bečova n. T. Strmá čedičová kopule (kóta Kupa, 698 m) poblíž obce Chodov je jedinečným svědkem třetihorní sopečné činnosti. Její vrchol trčí sice jen asi 12 metrů nad okolní terén, avšak výhled z něho je skvělý.

Homolka před 100 lety

Homolka vznikla odnosem měkčích hornin původně obklopujících sopouch drobného vulkánu. Masivní čedičová hornina má sloupcovitou odlučnost a obsahuje vyrostlice zeleného minerálu olivínu. Petrograficky náleží bazanitu, který v základní hmotě obsahuje vedle olivínu především klinopyroxen, plagioklas a foidy (zástupci živců).

Homolka (2012)

K erupci došlo na kontaktu mezi karlovarským žulovým masivem a amfibolit-eklogitovou sérií mariánskolázeňského metabazitového komplexu. Okolí lokality proto láká už od 19. století sběratele minerálů. Jejich pozornost je soustředěna na výskyty pěkně omezených karlovarských dvojčat (o nich více u lokality Hory) a nebesky modrého tabulkovitého kyanitu, doprovázeného rutilem a vzácně i zrnky šedého a rubínového korundu.

Balvanitá suť od Homolkou

Díky suchému bazickému substrátu hostí skalka teplomilnou květenu charakterem podobnou rostlinstvu Doupovských hor. Na balvanité suti na sv. úpatí lze naopak narazit na vlhkomilné druhy stinných stanovišť.

GPS pozice

N 50° 4.319', E 12° 50.939'
[GPX]

[MAPY.CZ]