česky english deutsch <<< >>>

Sopky v Geoparku

Železná hůrka

Pár kroků od česko-bavorské hranice leží národní přírodní památka Železná hůrka, která byla vyhlášena v roce 1961 na ochranu reliktu nejmladší české sopky. Vulkán tvoří nevelký pahorek o výšce 25 a průměru 100–150 metrů. Vznikl na zlomové linii sz.-jv. směru pronikající svory dyleňského krystalinika. Na téže struktuře leží i necelých 15 km vzdálená Komorní hůrka. Po dlouhou dobu sloužila Železná hůrka jako příležitostný zdroj přírodní škváry pro stavby v okolí. Ukázkově zachovalý profil nezpevněnými sopečnými uloženinami (tzv. tefra) je vlastně stěnou opuštěné štěrkovny. V této stěně je dobře patrné, že na stavbě Železné hůrky se podílejí minimálně dvě erupce. Při starší vznikly asi 15 m mocné polohy pyroklastických hornin. Na nich leží pod úhlem 30–40° sled nezřetelně zvrstvených tufů vyvržených během následující fáze. V materiálu převažuje masivní až silně porézní utuhlá láva olivinicko-nefelinitového složení, méně jsou zastoupeny tzv. xenolity (cizorodé úlomky) krystalinického podloží, ultrabazik zemského pláště a magmatických krystalových vyloučenin. Sopka přilákala i Johanna Wolfganga Goetha, který ji navštívil při svém pobytu v Mariánských Lázních v roce 1823 a je autorem vůbec prvního pojednání o této lokalitě. Železná hůrka je jednou z lokalit přeshraniční geologické trasy „Vulkány“ – informační tabule stojí poblíž hraničního přechodu Mýtina-Neualbenreuth.  

GPS pozice

N 49° 59.475', E 12° 26.722'
[GPX]

[MAPY.CZ]