česky english deutsch <<< >>>

Poznávací trasa Rotava

Lesní hřbitov

Situační mapa

Hřbitov válečných zajatců z první světové války se ukrývá v lese na okraji náhorní planiny mezi Jindřichovicemi a Rotavou. Zajatci byli internováni v zajateckém táboře, který v roce 1915 pokryl celou planinu. Skládal se z bezmála 300 dřevěných baráků na ploše 60 ha. Území bylo obehnáno ostnatým drátem a vybaveno strážními věžemi a osvětlením. Prvních 20 Rusů dorazilo 17. června 1915. Poslední transport asi 1 000 mužů přijel 25. listopadu 1917. V přeplněných barácích se tísnilo až 28.000 interno­vaných. Celkem prošlo lágrem kolem 40.000 zajatců ze Srbska a jiných národů Balkánu a Ruska. Zajatci chodili pod dohledem stráží pracovat do lesního závodu, do rotavských železáren, kamenolomu Kernberg a dokonce až do Sokolova, kde stavěli chemické závody a vlečku. Nelidské podmínky a epidemie kosily až 40 mužů denně.

Zajatecký tábor za první světové války

Na lesním hřbitově Kernberg byla založena dvě pole hrobů, jedno pro pravoslavné Srby a Rusy, druhé pro katolické zajatce. Hřbitovu vévodí dva mohutné betonové kříže – pravoslavný (se skoseným ramenem) a latinský (pravoúhlý), oba podepřené čedičovými sloupy z nedalekého lomu Kernberg. Lesní hřbitov již zpustnul, ale kříže tyčící se k nebi nad hroby dávají tušit, že mrtví nalezli svůj klid.

Latinský kříž

Pravoslavný kříž

V roce 1931 přestavělo Jugoslávské království jižně od Jindřichovic někdejší vodojem tábora na mauzoleum. Budova, připomínající pravoslavnou kapli, je zaplněna 7.100 rakvemi Jugoslávců a 189 Rusů. Pravidelně se zde koná panychida za oběti zajateckého tábora za účasti pravoslavných duchovních, rodinných příslušníků obětí a zástupců obce Jindřichovice.

Mauzoleum Jindřichovice (kolem r. 1935)

Tento text pro Vás připravil Petr Rojík.

GPS pozice

N 50° 17.922', E 12° 35.631'
[GPX]

[MAPY.CZ]