česky english deutsch <<< >>>

Poznávací trasa Rotava

Kaolínové jámy

Situace stanoviště

Kaolinové jámy se nacházejí u lesní křižovatky asi 200 m východně pod Rotavskými varhany. Krajina je zde rovná jako stůl. Když kopneme hlouběji do země, dost často najdeme bílou nebo šedou kaolinickou hlínu. Mezi ostrůvky kaolinu vykukují balvany tvrdé žuly a křemene. Kaoliny vznikly zvětráváním granitů ve starších třetihorách. Účinkem vlhka a huminových kyselin pod pralesy a savanami v subtropickém podnebí došlo k přeměně pevných živců obsažených v hornině na měkký jílový nerost kaolinit. Protože živců je v žulách nejvíc, zvětralá hornina už nedrží pohromadě. Takovou zvětralou žulu můžeme rozmačkat v dlani. Větší část nesoudržných kaolinických zvětralin byla krátce po svém vzniku odnesena vodními proudy. Pouze nesouvislé ostrůvky slaběji kaolinizovaných žul naspodu zvětralinového pláště se zachovaly dodnes. Zdejší krajině, která je výsledkem neskutečně dlouhého období zvětráváním a zarovnávání, se odborně říká etchplén („zarovnaný povrch“).

Pruhy kaolinu mimoto prozrazují přítomnost tektonicky rozdrcených pásem. V takových místech zvětrávací procesy napadaly žulu do podstatně větší hloubky. To je i případ „kaolinových jam“ v Rotavě, které jsou protaženy ve směru sever-jih. Mělké jámy jsou pozůstatkem po povrchové těžbě kaolinu pro rotavské hrnčíře.

Ne náhodou se jeden čas říkalo této náhorní planině Lehmberg, tedy Hliněný vrch. Nyní jsou jámy zaplavované srážkovou vodou a osídlené mokřadním společenstvem rostlin a živočichů. Cestou k další zastávce uvidíme po obou stranách silnice trychtýřovité jámy. Ty nemají nic společného s kaolinem, ale vznikly kutáním železných rud. Podél silnice vede východním směrem skupina žil, které obsahují křemen a hematit. Zatopené jámy jsou pravděpodobně zavalené mělké šachtice z doby počátků těžby železných rud na Rotavsku.

Tento text pro Vás připravil Petr Rojík.

GPS pozice

N 50° 18.274', E 12° 34.550'
[GPX]

[MAPY.CZ]