česky english deutsch <<< >>>

Poznávací trasa Rotava

Kamenné varhany

Situační mapa

Rotavské varhany jsou stěnou kamenolomu, který otevřel východní stranu čedičového pahorku. Odtud vybíhá západním směrem skalní hřeben, který je úzkým sedlem oddělen od návrší Skalka. Obě místa jsou tradičními cíli přírodovědců, turistů a umělců. První zpráva o existenci lomu na návrší zvaném Flössberg pochází z roku 1785. Čedič byl přidáván do železných rud tavených do roku 1818 v panské huti u Rotavy. Obsahuje totiž 14,6 % oxidů železa (hlavně magnetitu) a především vysoký obsah taviv, až 26,5 %. Ještě před sto lety byla hornina dobývána sochory a ručně roztloukána na kamenivo na cesty v hraběcích lesích.

Rotavské varhany

Nynější krása Rotavských varhan tedy vznikla lidským zásahem. Předsazená louka lemovaná věncem památných smrků je citlivě upraveným dnem bývalého kamenolomu. Lokalita byla v roce 1953 prohlášena za chráněné území, dnes je evidována jako Přírodní památka Rotava.

Hřeben Rotavských varhan

Vulkanické těleso Varhan vzniklo v období mladších třetihor před 20 milióny let. Láva byla jako polotuhá pasta vytlačena z jícnu vulkánu do příkrého dómu. Proto na vrcholu kopce nenajdeme kráter. Velmi rychlým utuhnutím vznikla sklovitá hornina limburgit, která se složením podobá čediči. Obsahuje převážně sopečné sklo, v němž jsou uzavřeny mikroskopické krystalky augitu, olivínu, nefelínu a magnetitu. Varhany mají milířovité uspořádání čedičových sloupců.

Vznik sloupcovité odlučnosti

Varhany vznikly „během chvíle“ při jediné vulkanické události. Pravidelné seskupení sloupců dokazuje, že výstup lávy proběhl klidně, rovnoměrně a bez turbulencí. Sloupcovitost je odezvou lávy na rychlé chladnutí, provázené vnitřním pnutím a smršťováním objemu po směru teplotního spádu. Prohnutý průřez sopouchu způsobil milířovité uspořádání sloupců, které nyní můžeme ve starém lomu obdivovat.

Tento text pro Vás připravil Petr Rojík.

GPS pozice

N 50° 18.184', E 12° 34.454'
[GPX]

[MAPY.CZ]