česky english deutsch <<< >>>

Poznávací trasa Rotava

Ústí průzkumné štoly

Situace stanoviště

Nacházíte se u vstupu do průzkumné štoly. Skalní masív zde budují velmi pevné krystalické břidlice. Jsou to kvarcitické svory, nejstarší horniny v okolí. Jejich stáří je kolem 350 miliónů let. Vnitřek štoly ukrývá stopy pohybů zemských ker a stopy černé wolframové rudy, která se v Rotavě těžila v letech 1939–1950.

Vnitřek průzkumné štoly

Rotava, to je ve světě geologů synonymum wolframu. Wolframovou rudu tu objevil 1928 Anton Frieser ve staré štole pod kostelem. Po 1934 byla při silnici v Rotavě-Samotě vyhloubena průzkumná šachta Gerhard a 200 m dál k jihovýchodu šachta Adelhaid.

Odval šachty Adelhaid

Frieserovi a jeho společníkům, kteří za hospodářské krize těžko sháněli kapitál, pomohla světová válka, kdy Německo podporovalo těžbu strategických surovin. Firma Egerländer Erzbergbau se sídlem v Horním Slavkově provozovala 1939–1945 v Rotavě důl a pracovní lágr na těžbu a zpracování wolframové rudy. Současně pokračovala v průzkumu podzemními štolami. Po skončení války převzal těžbu československý stát. Vedle dolu pracovala gravitační úpravna, která z rudniny s průměrným obsahem 0,15 % W vyráběla rudní koncentrát s obsahem 65 % WO3. Průzkum pokračoval v pruhu Stříbrná-Rotava-Jindřichovice do roku 1953, ale ekonomicky těžitelné zásoby rud již nebyly nalezeny. Průzkumné štoly a povrchové výruby jsou nejlépe zachovány v Rotavě na levém břehu Novoveského potoka, na Sklenském vrchu a západně od Jindřichovic.

Štola Glasberg (foto P. Gardner)

Ložisko je vyvinuto v žulové klenbě eliptického půdorysu. Žuly jsou hustě prostoupeny žilami aplitů a zrudněného křemene. Síťovina žil, které jsou mocné jen pár centimetrů až decimetrů, upadá pod mírným sklonem směrem k obvodu klenby. Rudní obsah mizí v hloubce 45 m. Hlavní rudou je wolframit (ferberit), wolframan železnatý FeWO4, který tvoří těžké černé tabulkové krystaly s kovovým leskem.

Tento text pro Vás připravil Petr Rojík.

GPS pozice

N 50° 18.005', E 12° 34.292'
[GPX]

[MAPY.CZ]