česky english deutsch <<< >>>

Naučná trasa Bludná

Bludná

Situace zastavení na trase

Zaniklá víska Bludná (Irrgang) byla v 16.–19. století důležitým centrem dolování cínových a železných rud. Přesto zde nikdy nevznikla ucelená obec, vždy šlo o roztroušené osídlení, jež se katastrálně dělilo mezi Potůčky, Pernink a Ryžovnu. V roce 1921 patřilo k Potůčkům 12 domů se 75 obyvateli, k Perninku 20 domů se 110 obyvateli, pod Ryžovnu spadal pouze jeden dům. Po 2. světové válce a vysídlení německého obyvatelstva byla prakticky celá Bludná srovnána se zemí, do současnosti se dochovaly pouze dva domy – jeden na katastru Perninku, druhý na katastru Ryžovny.

Ložiska cínovce a železné rudy byla na Bludné dobývána nejpozději od roku zhruba 1515. První písemná zmínka o Bludné pochází z roku 1531, kdy byla na 15 let propůjčena „stará Bludná“ čtyřem těžařům ze Saska, kteří drželi důl již předtím. V roce 1532 se do nově založené Horní Blatné přestěhovalo z Bludné 7 rodin. Prvními osadníky Bludné byli převážně horníci z okolí saského Schneebergu, kteří po tomto městě pojmenovali i jeden z důlních okrsků na severozápad od Bludné, jemuž dali název Schneebergel (Sněžná hůrka).

Poslední dva domy na Bludné

Hornická činnost na Bludné měla v 16. století i později obrovský rozsah, o čemž svědčí přečetné zbytky důlních prací jak přímo v osadě, tak především na západ a sever od ní. Z cínových dolů patřily k nejbohatším doly na Sněžné hůrce (např. Zuzana, Svatý Duch), doly Volská štola a Tur mezi Sněžnou hůrkou a Bludnou a doly Bohatá útěcha, Drahá kožešina a Georg přímo na Bludné. Těžba na nich ustala většinou koncem 18. nebo počátkem 19. století. Delší trvání mělo dolování na železnou rudu – krevel. Hlavními železorudnými doly byly doly Pomoc Boží a Nanebevzetí Panny Marie, oba ležící v části Bludné zvané Totenbach, a Gustav přímo v Bludné.

Pohled z Bludné k Blatenskému vrchu, v popředí uprostřed zatopená prohlubeň v místech šachty Alter Göpel

Kromě hornictví se obyvatelé Bludné v minulosti živili zejména typickými krušnohorskými výrobami – paličkováním krajek a šitím rukavic, část z nich nacházela obživu také ve větších obcích v okolí, například v továrně na výrobu hliníkových lžic v Potůčkách. Na Bludné byla již od roku 1820 škola, ještě do roku 1945 zde byly dva hostince.

Tento text pro Vás připravil Michal Urban.

Užitečné informace

Předchozí zastávka: Blatenský vodní příkop Následující zastávka: Červená jáma

GPS pozice

N 50° 24.013', E 12° 48.311'
[GPX]

[MAPY.CZ]