česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Muzeum Sokolov

Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je z roku 1279, kdy se připomínají bratři Nothaftové užívající přídomek „ze Sokolova“ („de Walchenawe“). Tehdy již patrně sloužila jako panské sídlo vodní tvrz. Obytný palác obdélníkového půdorysu byl obklopen kruhovou hradbou. V roce 1339 prodali Nothaftové panství Winklerům a od nich se majetek dostal v roce 1366 do správy královské komory. V roce 1434 získali tvrz Šlikové, kteří ji kolem roku 1480 přestavěli na hrad pravoúhlého půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi. Za Wolfa Šlika a jeho synovce Albína došlo k přestavbě hradu na renesanční opevněný zámek, který dal základ dnešní stavbě.

Sokolovský zámek počátkem 20. století

Posledním pánem Sokolova ze šlikovského rodu byl Jan Albín, který se svým bratrem Jáchymem Ondřejem patřil od roku 1618 k vůdcům českého stavovského povstání. Po porážce českých stavů na Bílé hoře uprchl Jan Albín do ciziny a Jáchym Ondřej byl popraven na Staroměstském náměstí v Praze. V roce 1621 bylo panství Šlikům zabaveno a následně prodáno Nosticům, významnému rodu pevně oddanému Habsburkům. V letech 1663 a 1805 byl zámek přestavěn v barokním, resp. klasicistním stylu. Nosticové vlastnili zámek až do roku 1945.

Původní hájovna počátkem 20. století (nyní sídlo vedení muzea)

Muzeum v Sokolově bylo založeno už v roce 1934 místním muzejním spolkem, který sídlil v domě na kraji Starého náměstí. Po 2. světové válce a po opuštění zámku armádou bylo přemístěno do nynějšího objektu. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. V roce 2003 přešlo pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje. Později byly zprovozněny pobočky muzea v Krásně a v Jáchymově.

Zámecký dvůr s kašnou

Užitečné informace

Zdroj: http://www.omks.cz/

Adresa: Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 01, Sokolov

Tel.: +420 352 623 930

E-mail: muzeum@muzeum-sokolov.cz

Web: http://www.omks.cz/

Otevírací doba Leden – Prosinec Středa – Neděle 9:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod

GPS pozice

N 50° 10.755', E 12° 38.482'
[GPX]

[MAPY.CZ]