česky english deutsch <<< >>>

Muzea v Geoparku

Geologický park jih

Geologický park byl v Mariánských Lázních postaven v průběhu let 1985–1988. Je prvním svého druhu v České republice a svým pojetím unikátní v celé střední Evropě. Byl inspirací pro vznik mnoha dalších geologických parků, které však nedosáhly jeho rozsahu ani velikosti leštěných ploch. Expozice otevírá návštěvníkům nové pohledy na věc tak „obyčejnou“, jakou je běžný kámen. Geologický park se rozkládá na svazích přírodní rezervace Žižkův vrch a v Mlýnském údolí, do kterého se dostanete příjemnou cestou buď od Městského muzea Mariánské Lázně nebo od Lesního pramene. Zde, ve volné přírodě uprostřed bukového lesa, protkaného sítí cestiček s lavičkami pro odpočinek i rozjímání, se stanete návštěvníky jedinečné expozice v přírodě.

Na ploše téměř 10 ha je vystaveno přes 300 ukázek hornin, z nichž největší váží více než 16 tun. Horniny, které se zde představují, tvoří základ okolní krajiny – Mariánských Lázní a Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Horniny a jejich složení výrazně ovlivňují jak složení minerálních vod, tak i živou přírodu. Jejich neobyčejná pestrost je dána dlouhou geologickou historií, kdy se střídaly epochy klidného vývoje s obdobími mohutných a bouřlivých proměn, spojených se vznikem nových hornin a přeměnami hornin starších. Některé horniny náš kraj obzvláště proslavily – například hadce, ze kterých se dříve vyrábělo mnoho krásných broušených předmětů. Geologický park úzce navazuje na přírodovědnou expozici v budově Městského muzea. Její součástí je i rozsáhlá kolekce minerálů získaných z místních lokalit a důlních děl, z nichž mnohé jsou již dnes již zaniklé. O průběhu stavby mariánskolázeňského Geoparku byl natočen i krátký film, který je možné shlédnout také v Městském muzeu.

Vystavené exponáty:

Užitečné informace

Info a kontakty:

GPS pozice

N 49° 58.618', E 12° 42.529'
[GPX]

[MAPY.CZ]