česky <<< >>>

Vlčí hora

Goethova vyhlídka

Zbytek sopky Vlčí hora u Černošína výrazně vyčnívá z krajiny plochých vrchovin západně od Plzně. Vzhledem ke své izolované a vyvýšené poloze poskytuje skvělý rozhled na velkou část hor a vrchovin západních Čech. Snad nejlepší je výhled z Goethovy vyhlídky. Vlčí horu jako mineralogickou lokalitu znal a obdivoval údajně i Johann Wolfgang Goethe, jemuž odtud donesli vzorky jeho známí. J. W. Goethe často pobýval v západočeských lázních a při svém pobytu se stýkal s českými vědci a na Komorní hůrce u Františkových lázní např. prokázal platnost tzv. vulkanistické teorie, čili vzniku sopek z rožhaveného zemského magmatu. Špatný zdravotní stav a vysoké stáří (74 let) však již vášnivému sběrateli nerostů nedovolily Vlčí horu navštívit. I přesto slavného básníka, filosofa, přírodovědce a politika připomíná na Vlčí hoře skalní sráz na jihozápadní straně vrcholu zvaný Goethova vyhlídka. Okolo procházející žlutá turistická značka Vlčí horu z jihu obchází, její vrchol a vyhlídka však rozhodně stojí za zdolání. Výhledy z nich i úbočních luk jsou sice omezené, avšak daleké a pestré. Za dobré dohlednosti je vidět část Šumavy, pásmo Českého lesa s výrazným hradem Přimdou, plochá Tepelská vrchovina s vystupujícími stolovými horami a dokonce i paneláky v Plzni. Více než skvělým výhledem je Vlčí hora známá coby mineralogické naleziště. Nacházejí se tu velké a dobře vyvinuté černé krystaly amfibolu (až 12 cm délky) a augitu (až 3 cm). Jako hlavní naleziště jsou v současnosti známé dva výkopy na severovýchodním úbočí kopce, kde lze poměrně snadno hrabáním či jen povrchovým sběrem získat hezké krystaly.

GPS pozice

N 49° 48.479', E 12° 51.144'
[GPX]

[MAPY.CZ]