česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Památník padlých v 1. sv. válce

První světová válka probíhala v letech 1914 až 1918. Záminkou pro válečný konflikt byl atentát na následníka trůnu Františka Ferdinada d´Este. Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku a konflikt se rychle rozrostl. Válka, jako zápas o sféry vlivu, zdroje surovin, odbytiště, trhy a kolonie, propukla mezi státy Dohody a Ústředními mocnostmi, ke kterým patřilo Německo a Rakousko-Uhersko, ke kterým se přidala Osmanská říše a Bulharsko. „Dohodu“ tvořilo Spojené království, Francie, Rusko, ke kterým se později připojila Itálie a USA. Válka zasáhla Evropu, probíhala v Africe, Asii a i na mořích a postihla 75 % lidstva. V konfliktu bojovalo 74 miliónů vojáků. Použití klasických i nových prostředků, jako byly bojové plyny, letadla, ponorky a tanky, se projevilo na obrovském počtu 8.538.315 mrtvých a 21.219.452 ra­něných. Ztráty se dotkly i Černošína. Černošínští chtěli postavit symbol hrdinství svých občanů. Se stavbou se začalo 8 let po skončení války z iniciativy majitele místní továrny na obuv France Richtera a za podpory místních obyvatel. Pomník vznikl na lesním pozemku obce asi 2 km od střed Černošína. Je dobře přístupný po nezpevněné lesní cestě, která vede na severním úbočí Vlčí hory. Přístup je také možný z odbočky silnice z Černošína do Plané. Na pamětní desce je i rok vzniku památníku 1926, kdy byly soustředěny finanční prostředky a pomník postaven. Za padlé byly vysázeno před pomníkem 35 dubů ve čtyřech řadách. Jmenný seznam 44 padlých a 15 nezvěstných obětí je na pamětní desce v kostele sv. Jiří v Černošíně. Ještě v průběhu 2. světové války se za objeti sloužily u pomníku mše. Po roce 1945 upadal pomník v zapomnění a byl i poškozen. Město Černošín však získalo v roce 2002 finanční podporu z Ministerstva obrany ČR a pomník i okolí upravilo. Pietní místo je hojně navštěvované turisty.

Památník padlých v 1. sv. válce

Československé legie v Rusku

Československé legie v Rusku

Ruská pěchota

Francouzký útok na německé pozice, 1917

Turecké dělostřelectvo

Arcivévoda František d´Este s vévodkiní Žofií a dětmi

GPS pozice

N 49° 48.981', E 12° 51.794'
[GPX]

[MAPY.CZ]