česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Třebel - geologie

Zemská kůra se skládá z pevných desek, které jsou v neustálém pohybu. Pohání je plastické proudění pláště planety Země. Většina z nich tvoří oceánské dno a některé nesou kontinenty. Většina míst, kde dochází k oddalování desek, leží na dně oceánů. Podél rozhraní vznikají obrovská horská pásma o šířce až 1500 kilometrů a délce desítek tisíc kilometrů, tzv. středooceánské hřbety. Osou středooceánských hřbetů probíhají údolí, ve kterých dochází k výstupu magmatu a k výlevům čedičových láv. Prouděním hornin v podloží se údolí rozevírá a tudy proudí čedičové lávy. V těchto místech se desky od sebe vzdalují a roztavené horniny vystupují z hlubin vzhůru. Ochlazením na mořském dně se mění na pevnou horninu. Tak vzniká nová zemská kůra. Na okrajích působí desky jedna na druhou. Pokud se srazí, podsouvají se tenčí a těžší oceánské desky pod mocnější a lehčí desky kontinentální. V místech, kde se jedna deska podsouvá pod druhou, vznikají hluboké příkopy. Při tom se podsouvaná deska taví. Tavenina proniká na některých místech do nadložní desky, způsobuje její vyklenutí a na některých místech sopečnou činnost. Při pohybu dvou oceánických litosférických desek se podsouvá jedna deska pod druhou v místě hlubokomořského příkopu v tzv. subdukční zóně. Podsouvaná deska se v hloubce postupně natavuje a vznikající magma vystupuje k povrchu a tak vznikají řady vulkanických ostrovů, tzv. ostrovní oblouky. Pokud se k sobě přiblíží kontinentální litosférické desky, zemská kůra nedovolí podsunutí jedné desky pod druhou. V těchto místech se vyvrásní pohoří s příkrovovou a šupinovitou stavbou a intenzivně zvrásněnými horninovými komplexy. Srážce tektonických desek vděčí za svůj vznik největší horská pásma světa. Hory vznikají tam, kde se srazí kontinentální a oceánské desky nebo dvě kontinentální desky. Současná podoba Evropy je výsledkem postupného spojení kontinentálních bloků, tzv. amalgamace. Český masiv, jehož je Geopark GeoLoci součástí, vznikl srážkou kontinentálních desek. Národní Geopark Geoloci představuje území výjimečných hodnot s pestrou a zajímavou geologickou stavbou. Dlouhá historie Země byla v této oblasti provázena řadou nevšedních událostí. Před více než 300 milióny let, v druhé části prvohor, proběhlo variské vrásnění. Při horotvorných pochodech došlo k přeměně starších hornin.

subdukce.avi [785 kB]

Soubory ke stažení

subdukce.avi

31_subdukce.a.avi

Popisek: subdukce.avi

Velikost: 785 kB


GPS pozice

N 49° 49.175', E 12° 50.312'
[GPX]

[MAPY.CZ]