česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Černošínský bor

Horninový podklad tvoří čediče a čedičové tufy vzniklé třetihorní sopečnou činností. Ta prorazila okolní metamorfované horniny proterozoického stáří (období starohor, které skončilo před 550 miliony let). Typickými příklady těchto hornin jsou fylity a fylitické břidlice. Bor leží na mírném svahu tvořeném svahovými sedimenty, které se sem dostávají díky rozpadu vrcholových částí čedičové Vlčí hory. Tyto podmínky umožnily vznik půdy, zvané kyselá kambizemě, které jsou typické pro tuto oblast. Dříve se nazývaly hnědé půdy nebo lesní.

Přírodní památka Černošínský bor byla vyhlášena již v roce 1990. Novelizována byla v roce 1996, kdy se změnil důvod ochrany a mírně rozloha památky. Chráněn je borový porost s populacemi zvláště chráněných rostlin.

Místní porost je kulturní ekosystém. To znamená, že byl pozměněn činností člověka. Bor je doplněn kyselými doubravami a květnatými bučinami. Bylinné patro je velmi bohaté a vyskytuje se v něm více než sto druhů rostlin. Byla zde objevena prha arnika (Arnica montana), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), jednokvítek velekvětý (Moneses unifliora) a další. Z fauny se vyskytují typické druhy borů, jako srnec, zajíc nebo liška. Díky bohatému podrostu a stále vlhkému prostředí v něm se zde vyskytuje i mnoho druhů bezobratlých, především hmyzu.

Vysokokmenný bor se neliší od okolních hospodářských lesů. V tomto lese je však omezeno lesnické hospodaření. Porost borovice je ponechávám ve stavu, který podporuje příznivý vývoj bylinného patra. Těžba je povolena pouze při kalamitních situacích.

hruštička zelenokvětá

liška

prha

GPS pozice

N 49° 48.675', E 12° 52.435'
[GPX]

[MAPY.CZ]