česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Vlčí hora

Vlčí hora (704 m), která se zdvihá nad městem Černošín, tvoří plošně rozsáhlé sopečné těleso o rozloze zhruba 1,5×2,5 km, které překrývá terciérní jíly a písky uložené na zvětralých fylitech. Vlčí hora vznikla před 12 milióny let v třetihorách v souvislosti s oživením zlomů a sopečné činnosti v chebsko-domažlickém příkopu.

Celkový pohled na Vlčí horu

Budována je bazanitem až olivinickým nefelinitem, tedy zjednodušeně čedičem a jeho tufy. Nad okolním terénem s nadmořskou výškou zhruba do 550 m leží vyvýšená plošina s nadmořskou výškou 600–630 m, která je tvořena čedičem a představuje pozůstatek lávového proudu. Lávy jsou nejlépe odkryty v hradním příkopu hradu Volfštejn, které tvoří sloupcově odlučný čedič. Sloupce jsou uspořádány vertikálně, a proto odpovídají vodorovně uložené lávě. Nad touto plošinou ční až do výšky 680 m n. m. Vlčí hora, tvořená čedičovými struskami, které jsou tvořeny úlomky silně porézního čediče. Vlčí hora představuje relikt struskového kužele, který vznikal nahromaděním vulkanických strusek při erupcích strombolského typu. Erupce tohoto typu jsou nazván podle sopky Stromboli na Liparských ostrovech, bývají „velkolepé a hlučné“. Žhavá láva je vymršťována vzhůru a obvykle padá zpět do okolí kráteru. Nejvyšší část Vlčí hory je ve výšce 704 m n. m tvořena vrcholem z kompaktního čediče, který je lemován struskovými uloženinami.

Vznik Vlčí hory

Vrchol Vlčí hory představuje dráhu pro přívod magmatu, která byla obnažená díky částečné erozi sopečného kužele. Struskové kužely představují nejrozšířenější projevy sopečné činnosti na povrchu Země. Jsou charakteristické stavbou příkrého, stovky až tisíce metrů širokého, sopečného kužele, který vznikal nad místem, kde k povrchu vystupuje magma. Patří do skupiny monogenetických sopek, které jsou vytvořeny během sopečné aktivity, která trvá několik dní až let.

Bronzová sekerka ze střední doby bronzové z oblasti Vlčí hory

GPS pozice

N 49° 48.637', E 12° 51.332'
[GPX]

[MAPY.CZ]