česky english deutsch <<<

Tachov

Tachovská rokle

Tachovská rokle leží v krystaliniku Českého lesa a je tvořeno migmatitickými cordieritickými pararulami moldanubika a borským žulovým masivem. V oblasti Tachova se pásmo tvořené biotitickými pararulami se sillimanitem, kvarcity, grafitickými rulami, amfibolity, serpentinity, vápenci a erlany výrazně rozšiřuje. V krystaliniku probíhá výrazná křemenná žíla, která je součástí komplexní soustavy křemenných žil tzv. Českého křemenného valu.

Mapa výskytu minerálů. Červené kolečko je umístění taggu

První lokalita je ve stráni Tachovské rokle v místě, kde probíhaly terénní závody motocyklů. Ve vymleté rýze v bývalé závodní dráze vystupují obnažené výchozy pegmatitové žíly v sillimanit-biotitické migmatitizované pararule. V hrubozrnných partiích pegmatitu tvořených béžovým ortoklasem, šedým křemenem a chloritizovaným biotitem byl v dutinkách nalezen světle béžový, nedokonale krystalovaný prehnit. Velikost prehnitových krystalů je do 3 mm, největší dutinka, z větší části vyplněná prehnitem, je 2 cm veliká.

V náplavech se dají nalézt minerály, které sem dopravila voda ze zvětralé horniny

Druhá lokalita je reprezentována výchozy hadců v místech, kde stojí stará startovací věž pro motocyklové závody. Hadec protínají žilky chrysolitového azbestu v mocnosti do 5 mm. Zřídka se vyskytují červené granáty. Hadce a granáty se dříve brousily a používaly do ozdobných předmětů. Další naleziště na okraji lesa pod zahrádkářskou kolonií poskytuje ledvinité hlízy limonitu a žlutohnědé opály až rohovce, které se také dříve používaly k výrobě ozdobných předmětů. Na poli, západně od Tachovské rokle probíhá výrazná tektonická poruch směru SZ-JV, na které je vyvinuta mohutná křemenná žíla. Po orbě lze najít krystaly křemene, z nichž některé přecházejí až do křišťálu.

Křemen

GPS pozice

N 49° 48.020', E 13° 37.240'
[GPX]

[MAPY.CZ]