česky english deutsch <<< >>>

Tachov

Zámek

Historie Tachova jako sídla pánů se začíná psát v roce 1126, kdy bylo zdejší hradisko na příkaz knížete Soběslava přebudováno a rozšířeno. O pět let později, po skončení rozšíření se již mluví o hradu. Nově vybudovaný tachovský hrad vznikl na úpatí vsi Tachova v místech dnešního zámku.

Za vlády Přemysla Otakara II. byl v Tachově vybudován hrad s mohutnou válcovou věží vztyčenou na hranolovém podkladu. Základna věže byla vybudována z mohutných kvádrů hlízového zdiva. Hrad byl tvořen dvěma zděnými budovami, z nichž jedna byla vestavěna do nově vybudovaného valu.

Vstupní brána

Za vlády Lucemburků byl hrad rozšířen o palác. Za Karla IV., který na hradě často pobýval, byla hradní stavba zřejmě doplněna o komfortní vybavení své doby. Ovšem v 16. století byl hrad popisován jako sešlá a zchátralá stavba a v roce 1623 již byl hrad neobyvatelný. Zkáza byla dokončena nájezdy švédských a císařských vojsk. Roku 1648 byl hrad Švédy až do základů vypálen.

Losyové, kteří hrad vlastnili v letech 1664 až 1784, jej přestavěli na barokní zámek. Nepravidelný kruhový areál zámku obepínal kamenný taras se suterénními prostorami. Losyové z velké části využil starých stavebních konstrukcí původního hradu včetně válcové věže.

Mikuláš Windischgrätz vystavěl v roce 1800 severní křídlo nového zámku. V roce 1802 byla zbourána stará hradní věž a na jejím místě v letech 1804 až 1808 vyrostlo jižní křídlo zámku. Materiál z věže byl použit k zasypání příkopů severně od zámku.

Průčelí zámku

Po roce 1945 začal nevyužitý zámek chátrat a v roce 1968 byl zámek určen k demolici. Téhož roku však začala jeho obnova. Dnes zde sídlí městský úřad a umělecká škola. V jedné z přízemních místností lze nahlédnout do vnitřního prostoru původní hradní věže. V suterénu lze vidět její hlízové zdivo složené z kvádrů ov elikosti až 100×60 cm.

GPS pozice

N 49° 47.706', E 12° 37.857'
[GPX]

[MAPY.CZ]