česky english deutsch <<< >>>

Svojšín

Řebří

Severozápadně od vsi je židovský hřbitov. Židé se zde začínají usazovat v polovině 17. století. Kromě jiných řemeslníků žil v Řebří kožešník a výrobce žíněnek. Už ve 2. polovině 18. století se však těžiště židovského osídlení i sídlo náboženské obce přesunulo do Ošelína. Modlitebna byla zřízena na půdě jednoho z mála židovských domů v roce 1724 a od zbytku byla oddělena pouze prkny. Většina zdejších židovských rodin bydlela v nájmu. V polovině 19. století zde vlastnili pouze tři domy.

Hřbitov u Řebří

Hřbitov je umístěný na poměrně příkrém západním svahu asi 400 m severozápadně od středu vsiv místech, kde silnice Řebří-Ošelín přechází přes potok Šárku. Podle ústního podání existoval už roku 1660. Ze všech stran byl hřbitov obklopený vrchnostenskými pozemky, lze tedy předpokládat, že pozemek k jeho založení poskytla kdysi vrchnost. Před založením stříbrského hřbitova tu byli pohřbíváni i zemřelí z města Stříbra. Někdy bývá tento hřbitov označován jako svojšínský, protože sloužil nejen židovským obcím v Ošelíně a Svojšíně, avšak svým významem daleko přesahoval jejich oblast. Je hřbitovem s největší spádovou oblastí na Tachovsku. Hřbitov obsahuje 143 náhrobků nebo fragmentů. Nejstarší čitelný náhrobek uvádí rok 1742, nejmladší 1934. V letech 2003 a 2004 prošel hřbitov generální opravou. Neomítnutá ohradní zeď, složená z lícovaných plochých kamenů místního původu je z většiny dobře dochována. V r. 2007 byl hřbitov prohlášen nemovitou kulturní památkou. Stojí dále za zmínku, že pozemek hřbitova je po obou stranách lemován výraznými úvozy někdejší Norimberské obchodní stezky.

Náhrobek

Náhrobbek typu kniha

Hřbitov leží na horninách tepelského krystalinika. Základ tvoří fylity, které se střídají s drobami. Na sever je více fylitů a směrem na jih začínají přibývat polohy drob. Vrch Šárka, na jehož jižním svahu se nachází hřbitov, je tvořen metabazalty (zelené břidlice),meta­tufy,metatufi­ty, které dokazují, že kopec vznikl v odbobí neoproterozoika před více než 500 miliony let. Jedná se o metamorfované horniny vzniklé přeměnou hornin vzniklých sopečnou činností.

GPS pozice

N 49° 45.896', E 12° 52.581'
[GPX]

[MAPY.CZ]