česky english deutsch <<< >>>

Svojšín

Kostel sv. Petra a Pavla

Svojšínský kostel patří k nejvýznamnějším a nejstarším památkám v západních Čechách. Z románského kostela sv. Petra a Pavla se dochovala hranolovitá věž a stěna severní části hlavní lodi kostela. Jako stavební materiál věže posloužily mohutné pískovcové a arkózové kvádry. Podle posledních dendrologických průzkumů zbytků původních trámů byl kostel postaven v roce 1149. Zdi v přízemí věže jsou až 140 cm silné a jsou překlenuty čtyřmi poli křížové klenby s pasy svedenými na střední sloup. V patře věže můžeme vidět panskou emporu, jako místo odkud feudál sledoval bohoslužbu. Věž plnila i obrannou funkci. Ve druhém patře se zachovaly úzké střílny, které sloužily pro obranu stavby. Třetí a čtvrté patro prosvětluje celý prostor kostela románskými sdruženými okny. Architektonické znaky řadí stavbu k raně štaufskému slohu. Zajímavé jsou kvádry s malovanými symboly s kolovým křížem o průměru 28 cm. Znak čtyřramenného kříže v opsaném kruhu doprovázel svěcení kostela a představuje „světlo a spasení světa“. Rohový pískovcový kvádr byl opatřen reliéfem se symboly Alfa a Omega, tedy počátku a konce života spolu s motivem Slunce a Měsíce na znamení zatmění slunce při skonání Krista. Reliéf vznikl současně se stavbou věže kostela. V roce 1355 se stal kostel sv. Petra a Pavla farním kostelem. Nová barokní loď byla postavena v 17. století. Původní loď kostela byla oproti dnešní barokní, nižší užší a postavená v šíři věže. Společně s věží je zachována ještě část zdiva severní strany lodi. Na počátku 18. Století vypukl v kostele, požár, který zničil většinu listin. V letech 1740–1766 byla vybudována nová fara a zrušen původní hřbitov. V roce 1715 byl kostel rozšířen. Dne 1. července 1781 byla Svojšínská farnost povýšena na děkanství pražským arcibiskupem Antonínem Petrem, hrabětem Příchovským, narozeným v zámku ve Svojšíně r. 1707. Zařízení kostela je převážně barokní, hlavní oltář empírový.

Románské sklepení

Celkový pohled na kostel

Reliéf měsíce a slunce na rohovém kvádru

GPS pozice

N 49° 46.033', E 12° 54.615'
[GPX]

[MAPY.CZ]