česky english deutsch >>>

Svojšín

Svojšín

Obec Svojšín byla založena v údolí řeky Mže ve 12. století. Údolí řeky se zahlubuje od mladších třetihor a lemují ho výchozy fylitů a svo¬rů svrchního proterozoika. Svojšín je poprvé zmiňován v písemných pramenech v roce 1176. Ves měla ve 14. století dvě části. Horní Svojšín s tvrzí a s kostelem sv. Petra a Pavla dělila od Dolního Svojšína řeka Mže. Z pánů ze Svojšína je nejznámější Petr Zmrzlík, který byl královským mincmistrem. Jako příznivec husitů se stal hejtmanem ve vojsku Jana Žižky z Trocnova. Ve Svojšíně se nachází románský kostel sv. Petra a Pavla a v jeho těsné blízkosti barokní zámek. Kostel stojí v nejvyšší části svažité návsi a je součástí areálu, ke kterému patřilo šlechtické sídlo pánů ze Svojšína a poplužní dvůr. Tvrz stála v těsné blízkosti kostela a byla s věží spojena můstkem.. V roce 1554 získali Svojšín hrabata Příchovští z Příchovic. Hraběnka Judita Příchovská nechala v r. 1723 v blízkosti kostela postavit jednopatrový zámek s hospodářským areálem. V interiérech barokního zámku jsou zachovány kožené tapety a mramorové krby. Na zámku se narodil i hrabě Antonín Petr Příchovský, který zastával v letech 1763–1793 funkci pražského arcibiskupa. Dalšími majiteli zámku byli J. Bigatto, K. A. Juncker, Dr. Klement Podeville, který Svojšín vlastnil až do roku 1945. Po roce 1945 převzal zámek stát. V současnosti je zámek majetkem obce, která ho využívá ke společenským a kulturním účelům. Na návsi pod zámkem je kašna s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. Ke Svojšínu patří obce Holyně, Nynkov a Řebří. Před zámkem jsou dvě zámecké terasy a buk červený, který je chráněn jako památný strom. Od zámku vychází naučná stezka, která se věnuje stromům.

Svojšínský zámek

Před zámkem se nachází dvě zámecké terasy, na nich se nachází památný strom – buk červený a mohutný zerav, rovněž jedny z mála dřevin, které se dochovaly.

Naučná stezka je věnována i ovocným stromům a prochází s ejejich alejemi

Obcí protéká řeka Mže

GPS pozice

N 49° 46.004', E 12° 54.644'
[GPX]

[MAPY.CZ]