česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Hornický skanzen

Hornický skanzen ve Stříbře je provozován místním hornickým spolkem, který je složen z dobrovolníků a nadšenců. Ti si dali za cíl dokumentování a ochranu hornických reálií v okolí Stříbra. Výsledkem jejich více než desetileté snahy je vybudování hornické naučné stezky, zpřístupnění štoly Prokop a hornického skanzenu.

Prohlídka štoly

Hornický skanzen byl otevřen v září 2005. Venkovní expozice ukazuje důlní techniku ze stříbrského revíru a celé české republiky. V expozici se nacházejí důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva. Ta je využívána i na povrchové důlní trati, která začíná v muzeu a má délku 325 m.

Žebřík v dole

Kromě techniky uvidíte vstup do průzkumné štoly, kde jsou ukázky způsobů těžby od období středověku až do 20. století. Unikátem je zpřístupněná Královská dědičná štola Prokop. Jedná se o nejvýznamnější důlní dílo stříbrského revíru. Štola začala být ražena již v roce 1513, aby odvodňovala stávajících i budoucích děl v prostoru žíly „Bohaté požehnání“. Když roku 1743 přebírá důlní dílo rakouský báňský úřad, je jeho délka přes 2,5 km. Ve vzdálenosti 340 m od vchodu štoly je situována hlavní těžební jáma (tzv. Žentourová). Těžba probíhá až do roku 1908 a je obnovena v letech 1918–1930. Po roce 1945 Je zahájena další etapa dolování ve Stříbře. V průběhu 50. let je Žentourová jáma (v té době nazývaná Brokárna) prohloubena na 272 m a Prokopská štola dosáhla délky 1823 m. Těžba definitivně ustala v roce 1966.

Zatopená štola

Prohlídkový okruh Královské dědičné štoly Prokop měří 700 m a doba prohlídky trvá 80 minut. Ve štole uvidíte nástroje potřebné k těžbě, ale i přístroje na čerpání vody ze zatopených děl a k jejímu odvodu do řeky Mže.

Vozík na vyvážení materiálu z dolu

GPS pozice

N 49° 45.134', E 13° 0.530'
[GPX]

[MAPY.CZ]