česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

Jablunkovské Šance

Jablunkovský průsmyk byl vždy důležitou obchodní trasou. Vedla tudy stezka z Těšínského knížectví do tehdejších Uher. Už ve 14. století bylo poblíž uherské hranice vybudováno opevnění, které mělo za úkol kupeckou cestu chránit. Význam tohoto místa vzrostl v období tureckých válek, kdy zdejší obránci jako první vzdorovali nepřátelským vojskům a bránili jim v průniku do vnitrozemí. Šance se osvědčily také v době třicetileté války, během které však byly rozbořeny. Zakrátko je však čekala obnova, modernizace a dokonce byly vyhlášeny zemskou pevností. Během 19. století začaly svůj význam ztrácet, až byly nakonec vojskem opuštěny a od té doby se pozvolna rozpadají.

Nedaleko Šancí byla koncem 19. století postavena kaplička sv. Petra a Pavla, která je na střeše osazena malou zvoničkou. Zdejší zvon byl během druhé světové války zrekvírován a měl být odvezen spolu s mnoha dalšími zvony k přetavení na děla a jiné zbraně. Zvon byl už naložen na železničním vagonu a nachytán k převozu. Zdejším obyvatelům se však podařilo jej na poslední chvíli a za velkého nebezpečí z připraveného vlaku sebrat, do konce války ukrýt a po té vrátit zpět na své místo. Podobné štěstí však neměly sto let staré dřevěné sošky Panny Marie a Ježíše Krista, které se nacházely ve výklenku kaple. V 90. letech minulého století byly ukradeny a nejspíše se již dávno zmizely na černém trhu s kulturními památkami.

GPS pozice

N 49° 30.022', E 18° 44.500'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://