česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Městské muzeum

Minoritský klášter s kostelem sv. Máří Magdalény byl postaven kolem roku 1238 S jistotou lze říci, že klášter existoval roku 1272. Žila zde nevelká komunita čtyř žebravých kazatelů. Později byl vybudován kostel sv. Augustina, vysvěcený jako Máří Magdalény na místě již existující svatyně. Při požárech města v 15. a první polovině 16. století utrpěl klášter škody spolu s celým městem. V roce 1702 byl přestavován ochoz v konventu. V té době byl kostel ve velmi špatném stavu, takže musel být roku 1741 zavřen a mše se odbývaly v kapli sv. Barbory, která je také součásti kostela. Přestavba kostela začala rokem 1753. V roce 1785 byl patentem Josefa II. klášter zrušen, jako mnoho dalších v okolí. Kostel sv. Máří Magdalény byl v roce 1790 opatřen novým nábytkem, dostal nové varhany. Přestěhoval se sem zázračný obraz Panny Marie Bolestné, protože kostel Všech svatých byl v havarijním stavu. Kostel Máří Magdalény se stal kostelem farním.

Stříbro kolem roku 1900

V budově bývalého minoritského kláštera je nyní umístěno Městské muzeum, jehož součástí je informační centrum, výstavní galerie a víceúčelový sál. Městské muzeum lze označit za muzeum vlastivědného typu se zaměřením na hornictví a geologické obory. Díky sbírkám se seznámíte nejen s kulturou a historickým vývojem města, ale také s minerály vyskytujícími se v rudních žilách. V jednotlivých vitrínách jsou podle druhů vystaveny jak hlavní rudní minerály tak i minerály hlušinové. Početně jsou zastoupeny i minerály druhotné, vznikajících rozkladem z hlavních rudních minerálů. Druhá expozice je věnována místním minerálům, ale i z celé republiky a světa určenou hlavně pro výukové účely. Zde poznáte všechny druhy hornin. To znamená usazené, vyvřelé a metamorfované. Důraz je kladen na třetihorní magmatické a sopečnou činnosti zdejší oblasti.

GPS pozice

N 49° 45.163', E 13° 0.367'
[GPX]

[MAPY.CZ]