česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Bernartice

První zmínka o Bernarticích pochází z roku 1158 a tvrz, která tvoří střed obce, je zmiňována v roce 1413. Trvalo téměř 200 let, než byla postavena. Tvrz budovali Purkartové z Holešovic a po nich Merklínští z Merklína. V roce 1395 je vlastníkem Jan z Bernartic. V roce 1627 je tvrz zmiňována jako statek ve špatném stavu. Pozdně gotická fáze bernartické tvrze pochází z konce 15. století. Zahrnuje obdélnou palácovou budovu, která se po celé délce přimykala k jihozápadnímu rameni hradby vymezující téměř čtvercové vnitřní nádvoří. Podobu tvrze před rokem 1634 zachycuje obraz jako trojkřídlý objekt s baštou, uzavřený zdmi s klíčovými střílnami. Nejstarší části dvoupatrového komplexu budov seskupených kolem malého dvoru tvoří pozůstatky gotické palácové tvrze, která se dochovala v jihozápadním křídle stavby.

Bernartice, 20.-30. léta 17. století, pohled od jihozápadu

Obdélný palác se dvorem obehnaným zdí pochází asi z druhé poloviny 15. století. V renesanci byla stavba rozšířena o tři křídla a doplněná na severním a jižním nároží polygonálními baštami. Renesanční rezidenci obklopoval vyzděný příkop, který se zachoval do konce 18. století. Od r. 1786 až do r. 1945 patří objekty rodu Löwenstein-Wertheim. Suterén a první nadzemní podlaží si udrželo původní členění. Druhé patro, které původně obsahovalo obytné místnosti majitele sídla, bylo přebudováno na sýpku. Při této přestavbě byla částečně zazděna okna a vybourány vnitřní příčky.

Mildenebergerův plánek z r. 1786 zobrazuje podobu tvrze

Tvrz při rekonstrukci

V současnosti je stavba, která slouží k sezónnímu pobytu majitele tvrze, nejlépe dochovanou goticko-renesanční tvrzí na Tachovsku. V sousedství, východně od tvrze stojí kostel sv. Petra a Pavla, zmiňovaný v roce 1384, který byl přestavěn v letech 1737 až 1750 v barokním stylu. V dolní části vsi je sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století, který byl prohlášen za památku v roce 1997.

Kostel sv Petra a Pavla

Obec Bernartice je dostupná autem, autobusem i po cyklotrase č. 2242 (Bernartice – Křakov) a č. 37 (Železná – Plzeň). Vlaková stanice Borek u Tachova je vzdálena od Bernartic 2,5 km.

GPS pozice

N 49° 37.679', E 12° 48.027'
[GPX]

[MAPY.CZ]