česky english deutsch <<< >>>

Lazurový vrch

Pístov

Okolí Pístova je tvořeno přeměněnými horninami, především granátickým amfibolitem. Při jejich zvětrávání vznikala také železná, tzv. limonitová ruda. Polohy hnědého až rezavě hnědého limonitu dosahovaly mocnosti několika centimetrů až decimetrů. Jámy po těžbě železa se nacházejí i v nedalekém Holubíně. Poslední zpráva o těžbě železné rudy v těchto obcích je z roku 1834. Tehdy byla těžba zastavena a v tomto roce bylo ještě vyrobeno 1095 žejdlíků železa. Pístov je známá poutní obec. První zmínka o poutním kostelu sv. Bartoloměje je již z roku 1236. Ve 14. století přechází Pístov pod klášter Teplá. Dnešní poutní kostel je vystavěn v letech 1750 až 1765 podle plánů bratří Dienzenhoferových. Uvnitř je cenná fresková výzdoba. Po staletí byl Pístov významným farním centrem s rozsáhlou farností, která sahala až ke Kosímu potoku.

Kostel sv. Bartoloměje v Pístově

Socha Marie pod kostelem

Mohyla severně od obce byla postavena v roce 1965 z hrubě tesaných kamenů. Památník je věnovaný obětem pochodů smrti, které proběhly na konci druhé světové války. Pochodu, který vyšel 13. dubna 1945 z koncen­tračních táborů Legenfeld a Zwickau, se zúčastnilo 1450 mužů a 150 žen. Po osmi dnech pochodu došli na silnici mezi Martinovem a Holubínem, kde byli omylem napadeni střelbou amerického letadla. Na místě zemřelo 16 vězňů a všichni zranění byli místo ošetření nemilosrdně povražděni německými vojáky. Němečtí obyvatelé z nedalekého Pístova oběti večer odvezli na čtyřech vozech a zahrabali je do jámy v lese asi 100 m od hřbitova. Místo nebylo označeno. Exhumace provedená v březnu 1946 ukázala, že v masovém hrobě je 66 obětí. Oběti z Polska, Sovětského svazu, Itálie, Belgie, Německa, Jugoslávie, Maďarska a Československa byly uloženy do rakví a pochovány důstojně na hřbitově.

Památník pochodu smrti

GPS pozice

N 49° 55.443', E 12° 45.853'
[GPX]

[MAPY.CZ]