česky <<< >>>

Konstantinovy Lázně

Kozí vrch - Falkenštejn

Geologické podloží je tvořeno seriticko-chloritickými fylity kralupsko-zbraslavské skupiny. Ty vznikly přeměnou hlubokomořských břidlic. Těmi ve třetihorách pronikala láva, která vytvořila čedičové hory. Nejbližším příkladem je Kozí vrch nebo Hradišťský kopec. Nyní se nacházíme na svahu Kozího vrchu.

Výchozy pod Falkenštejnem z údolí Úterského potoka

Ten je tvořen fylity, které jsou zde reprezentovány skalními výchozy. Do nich se zařezává Úterský potok. Údolí takto vytvořené tvořilo přirozenou obranu hradu Falkenštejn (někdy také nazývaný Falenštejn). Hrad byl malý a spíše než na pohodlí se hledělo na jeho dobrou obranu. Kdy byl hrad založen, není známo. Z dobových pramenů se dozvídáme o potoku tekoucím pod hradem Falkenštejnem roku 1460 a z roku 1463, kdy je možné, že už byl pustý. Nejspíše tedy zanikl v průběhu husitských válek. První jednoznačná zpráva o pustém hradu se datuje až do roku 1567. Do dneška se dochovaly se valy příkopy. Hrad se skládal ze tří oddělených částí. Největší plochu zaujímalo předhradí oddělené od roviny na západě dvěma valy a příkopem. Hospodářská zástavba předhradí byla patrně dřevěná. K východu vybíhal hradní ostroh ve dvě skaliska oddělená skalní průrvou. Jádro hradu bylo situované na severnější skále. To tvořila obytná věž. Stopy zdiva jsou na skále dosud patrné. Vstup do zadní části jádra zřejmě chránila další stavba, snad jen hrázděného či roubeného charakteru, po níž se dochovaly náznaky do skály tesaných základů. V minulém století bylo zdivo hradu použito k výstavbě několika usedlostí v nedaleké Nové Vsi a Potíně. Ve 30. letech 20. století byly na hradě nalezeny různé historické artefakty. Archeologické nálezy z povrchového průzkumu prokázaly existenci Falkeštejna ve 14. století.

Kozí vrch

Kozí vrch je špatně patrný přes vzrostlé borovice

GPS pozice

N 49° 52.736', E 13° 0.766'
[GPX]

[MAPY.CZ]