česky english deutsch <<< >>>

Konstantinovy Lázně

Prusíkův pramen

Konstantinovy Lázně jsou nejmenším lázeňským letoviskem západních Čech. Lázně mají v současnosti jeden hlavní pramen – Prusíkův. Další se vyskytují v širším okolí. Geologické podloží okolí Konstantinových Lázní tvoří původně hlubokomořská souvrství proterozoických břidlic, která směrem od jihovýchodu k severozápadu přecházejí ve slabě přeměněné fylity (v blízkém okolí Konstantinových Lázní) a dále pak ve svory, svorové ruly a pararuly. Nad reliéf okolní paroviny výrazně vystupují tělesa třetihorních vulkanitů. Výstup kyselek probíhá po zlomových liniích severojižního směru, které jsou zároveň přívodními cestami hlubinného oxidu uhličitého. Minerální prameny obsahují stopy sirovodíku.

Jímaní Prusíkova pramene

Před koncem 19. století se lázně přesunuly do nově založeného parku, kde fungují dodnes. V letech 1965–1968 probíhal v okolí hydrogeologický průzkum, byly navrtány nové zdroje a likvidovány staré. Současnému lázeňskému provozu slouží 40 m hluboký vrt BV-11, pojmenovaný jako Prusíkův pramen. Kyselka z vrtu i nejstarší lázeňská budova nese jméno pražského profesora a kardiologa Bohumila Prusíka velkého příznivce Konstantinových Lázní. Prusíkův pramen lze ochutnat na hlavní kolonádě v okrouhlém altánku se sloupořadím nebo v pramenném pavilonu (otevřeno od 6 do 20 hodin), zbudovaném ve velkorysém stylu socialistického realismu.

Starý altán Prusíkova pramene

Významnou vlastností Prusíkova pramene je vysoký obsah oxidu uhličitého, který se využívá k různým druhům uhličitých koupelí a plynovým injekcím. Jeho obsah je 3600 mg/l, což představuje nejvyšší koncentraci v minerálních pramenech v Čechách. V Konstantinových Lázních se léčí choroby srdce a cév, poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí, cukrovka a nemoci pohybového ústrojí. Pitné kúry pomáhají při neplodnosti, depresích, nespavosti a migrénách, zlepšují sexuální funkce a upravují menstruační cyklus.

V parku žijí i veverky

GPS pozice

N 49° 52.898', E 12° 58.613'
[GPX]

[MAPY.CZ]